Teambuilding-aktiviteter: Forskningen viser oss hva som funker

Teambuilding-aktiviteter: Forskningen viser oss hva som funker

Å arrangere teambuilding-aktiviteter for en gjeng med ansatte kan fort bli som å fylle feil bensin på bilen dersom man ikke passer på. Mens man holder på merker man ingenting, men på innsiden brygger det opp til problemer som før eller siden fører til komplikasjoner.

 

Da jeg selv skulle være med å arrangere teambygging (som det også refereres til som), slo det meg at ikke bare har folk forskjellige interesser, men det er en del aktiviteter som ikke passer for alle. For ikke å snakke om: Hva skal egentlig en teambuidling aktivitet være? Skal det være underholdning…?

 

Det er ikke slik at alle forsøk går dårlig, men ofte kan det kanskje være mer flaks enn vitenskap at man lykkes. I dette innlegget skal vi sørge for at du får den kunnskapen du trenger fo å arrangere dine teambuilding aktiviteter på en forsvarlig måte, uten å måtte ty til flaks. Og skulle du trenge tips til hvilke spesfikke aktiviteter som egner seg kan du se vårt innlegg: ”Teambuilding – Top 10 aktiviteter i Oslo (2019)”.

 

Teambuildingens opprinnelse

Før vi gyver løs på den nyeste forskningen på teambygging, vil vi ta en titt på dets opprinnelse. Allerede på 1920-tallet startet de klassiske Hawthorne studiene som skulle finne ut hva som skjedde med en gruppe arbeidere under forskjellige type forhold.

 

Analysen av studien fremhevet gruppeidentitet som en av de aller viktigste faktorene for suksess. I dette ligger det både sosial bekreftelse og samhørighet. Allerede i de tidligste fasene i utviklingen av teambuilding som en vitenskap, ble det etablert noen kjernepunkter som måtte ligge til rette for at en gruppe skulle jobbe effektivt sammen.

 

Dette var blant annet en leder som følte en personlig interesse for suksessen til den enkelte i gruppen så vel som gruppen som helhet. Han skulle hjelpe gruppen til å sette sine egne premisser for arbeidsforholdene. Videre ga han tilbakemelding på arbeidsinnsats. Gruppen følte seg ikke presset til å forandre noe fordi det i utgangspunktet var den selv som tok initiativ til endringer. Selv i dag følges mange av disse prinsippene som ble funnet frem til blant foregangsmennene innenfor dette fagfeltet.

 

Teambygging i vår tid

I nyere tid er det enda litt mer komplisert. Dersom vi ser på den samlede forskningen som har funnet sted, er det faktisk ikke noe bevis på at teambuilding har noe for seg. Det finnes forskning som viser at det har en positiv effekt på en gruppe, og det finnes forskning som motstrider dette. Et eksempel er Salas som hevder i sin forskning at teambuilding ikke har noen effekt. På den andre siden av spekteret finner vi Shandler og Egen som gjennom sin forskning viser at enhver gruppe kan øke prestasjonsevnene radikalt dersom riktig fremgangsmetode blir benyttet.

 

Hva kan vi lære av dette? At det er vanskelig å drive forskning på mennesker, og at man bør være kritisk til den type forskning uansett utfall. Det tar gjerne litt lenger tid å bekrefte teorier som baserer seg på menneskelig adferd enn det vi kan gjøre i vitenskaper som baserer seg på fysikk og matematikk.

 

Så hva gjør vi i mellomtiden? Et alternativ er å velge å tro at teambuilding har noe for seg (slik at de ansatte kan ha det moro en gang i året på firmafesten :). La oss se hva norske spesialister og forskere sier om emnet.

 

Teambuilding-aktiviteter i Norge

Førsteamanuensis Henning Bang ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo sa i en uttalelse til TV2 for noen dager siden at ”man kan strø litt sukker på lojaliteten” ved å arrangere teambuilding-aktiviteter ”…, men det som skjer i hverdagen har størst betydning”. Han peker på at toppledere heller bruker tid på andre aktiviteter som å diskutere hvordan man jobber sammen, og hva som kan gjøres for å forbedre samarbeidet.

 

Redaktør i Uteavisen, Magnar Lerø, advarer mot å arrangere obligatoriske aktiviteter der de ansatte må strekke seg mer enn de makter. Det kan føre til motsatt av ønsket effekt ved at de føler seg nedverdiget dersom de ikke lever opp til forventningene.

 

Kenneth Stålsett ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU nevner i sin doktorgradsavhandling at man ikke burde velge en type teambygging-aktivitet som ekskluderer noen. Dette kan for eksempel dreie seg om Paintball, rafting, klatring og annen sport som av mange blir oppfattet som litt ekstreme.

 

Det finnes mye negativt om emnet både i media og forskning. Kan det rett og slett være at en del av de aktivitetene vi tradisjonelt ser på som gode aktiviteter for teambuilding i virkeligheten ikke er det? Kanskje disse burde hatt et annet navn, som for eksempel fredagspils…?

 

5 holdepunkter for valg av teambygging-aktiviteter?

Så hvordan bør vi legge opp aktivitetene? Her kommer noen punkter som du kan sjekke de opp mot. Dersom ikke alle punktene gjelder aktiviteten du har valgt burde du se etter noe annet. Noen av punktene er også slik at teambuilding-aktiviteten må tilpasses den intensjonen man har.

 

1. Du må vite målet med teambuilding-aktiviteten

Dette sier seg jo nesten selv, men det er viktig at man definerer hva man ønsker å oppnå med en gruppe. For noen som aldri har møtt hverandre skal målet kanskje være å bli varme i trøya, mens en gruppe som har jobbet sammen i mange år kanskje vil se etter noe mer. Hva er styrkene og svakheten ved gruppen og hvordan kan disse forbedres?

 

2. Forankre det som læres av teambygging-aktiviteten i hverdagen

Dette henger sammen med det første punktet. Når du vet hva målet er, kan du også finne måter å påse at det gruppen lærer blir holdt ved like og integrert inn i arbeidshverdagen. Dette kan gjøre på mange forskjellige måter, men noen forslag er workshops i ettertid, påminnelser i hverdagen, lesemateriale i etterkant osv.

 

3. Teambuilding-aktiviteten skal ikke være hyggelig, men skape tillit

Det å ta en pils på byen er koselig, men det har ikke noe med teambuilding å gjøre. I de tilfeller vi er utelukkende hyggelig mot hverandre, blir listen lagt høyt for å si fra om noe som eventuelt plager oss. Dette er ikke noe som hjelper å bygge opp tillit. Derfor burde aktivitetene på bedriftsarrangementet være aktiviteter som i alle fall har potensiale til å åpne for ærlighet og tillit mellom deltagerne.

 

4. Teambuilding-aktiviteter må tilpasses gruppen

Det finnes ikke en fasit på hva det beste valget av aktiviteten er. Tenk deg forskjellen på et fotballag og en gruppe med toppledere innen norsk næringsliv. Tror du ikke det er stor forskjell på hvordan man burde legge opp arrangementet her? DET stemmer. Det er kjempestor forskjell. For fotballaget vil det muligens være aktuelt med Paintball, mens det er upassende for topplederne. Vi må altså forstå hvordan gruppen fungerer, og hva som får frem det beste i den enkelte.

 

5. Teambygging-aktiviteten må inkludere alle i gruppen

Dette punktet har vi vært inne på tidligere. Det nytter ikke å arrangere et bedriftsarrangement som ekskluderer de som ikke har de fysiske eller psykiske forutsetningene for å mestre oppgavene. Da vil aktivitetene fort få motsatt virkning av ønsket effekt.

 

 Teambuilding-aktiviteter fra Kingdom of Escape Rooms

Kingdom of Escape Rooms tilbyr teambuilding-aktiveteter som lever opp til listen ovenfor. Det leveres escape rom og -box opplevelser som fyller en bedrifts behov for teambuilding aktiviteter til punkt og prikke. Escape rom er et spill for voksne der det gis utfordringer og gåter som må løses i løpet av 60 minutter. Dette spillet passer for dere som har mulighet til å møte opp ved lokalene. Du kan velge mellom Harry Potters magiske verden eller logiske nøtter fra spillet “Gallery of Illusion”.

 

Se videoen under for å få et bedre inntrykk av hva escape room er. Du burde også ta en titt på vårt innlegg som forklarer hva escape rom er i mer detalj.

Dersom det er knapt med tid eller svært mange deltakere anbefaler vi escape box. Her kommer hele utfordringen, og de oppgavene som skal gjøres, ut av en koffert. Hvert team har sin egen koffert med oppgaver som skal løses. De som løser oppgavene først vinner spillet.

 

Se video for å få et bedre inntrykk av hva escape box er.

 

Smi mens jernet er varmt. Ikke vent! Ta kontroll på arrangementet ditt og bestill vår teambuilding-pakke slik at vi får hjulpet deg å sette opp det som passer best for din bedrift i dag.

 

Forhåpentligvis har du fått en bedre forståelse av hvordan du bedre kan velge de riktige teambuilding-aktivitetene til ditt arrangement. Om du har fylt feil type bensin på bilen i fortiden, er tiden inne for å ta grep å få det rett denne gangen. Vi ønsker både deg og bilen din lykke til!!!

Litteraturliste

Sjøvold, E (2009): Før du vurderer team bygging – myter og fakta om ledergruppe og effektivitet.

Saraswat, N et al (2015): Impact of team building exercises on team effectiveness.

Salas, E et al (1999) The Effect of Team Building on Performance: An Integration

Shandler, M et al (1996): Vroom! : turbo-charged team building.

Stålset, K (2017): At the Frontline: Enabling Teams to Adapt to Uncertainty and Ambiguity

Universitetsavisa (2017): Forskere: Rafting og rappellering gir ikke bedre samhandling

Tv2.no (2012): Ekspert usikker på om teambuilding gir effekt

Nrk.no (2017) Teambuilding gir ikke bedre samhandling